Birleşme ve Satın Alma Sonrası Entegrasyon

Fikret Sebilcioğlu
 • Fikret Sebilcioğlu, SMMM  CFE, Anti-Bribery Specialist
 • Yönetici Ortak
 • E-posta Gönder

Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bir birleşme veya şirket satın alma işleminin başarısı, ilgili işlemin tamamlanmasından sonra ortaya çıkmaktadır. İlk ve en önemli sorun, zorunlu entegrasyon seviyesinin sağlanabilmesidir. Bu nedenle esas iş, sözleşme imzalandıktan ve entegrasyon çalışmaları başladıktan sonra ortaya çıkmaktadır. 

Türk aile şirketleri yabancı yatırımcılar için oldukça cazip bir pazar oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ikinci nesil aile şirketleri üyelerinin, işlerini büyütmek veya belirli bir süre içinde işten çıkmak amacıyla, stratejik veya finansal yatırımcılarla görüşmeler yapma konusunda ilgili oldukları görülmektedir. Her iki tarafında olası iş fırsatları ile ilgili istekli olduğunu düşünsek de, acaba taraflar nasıl bir sürece girdiklerini biliyorlar mı?

Türkiye'de özel şirketleri satın alan yabancı şirketler, genellikle satın aldıkları şirketten kurumsallaşmış bir alt yapıyı zorunlu kılan uluslararası şirketlerdir. Çoğu zaman hedef şirket, alım sürecinde bu hususun önemini görmezden gelmektedir. Doğal olarak yatırımcının kendilerine sağlayacığı finansal ve ekonomik katkılara yoğunlaşmayı tercih ederler. Ancak bu husus, bazı durumlarda başarısızlıkla sonuçlanan ortaklıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.  

Bu nedenle yabancı yatırımcının Muhasebe ve Mali İşler fonksiyonunu da içeren tüm önemli fonksiyonların entegrasyonu sürecini tetiklemesi kritik bir konu olmaktadır. Bu süreçte, Muhasebe ve Mali İşler fonksiyonlarının entegrasyonu özel bir öneme sahiptir. Zira bu entegrasyonun başarılı olması sonucunda yatırımcı doğru kararlar alabilecek ve yeni şirketi etkin bir şekilde yönetebilecektir.

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında Muhasebe ve Mali İşler Entegrasyonuna ilişkin aşağıdaki hususların dikkate alınmasın önemli olduğunu düşünüyoruz:

 • Türk muhasebe sistemine göre hazırlanan yasal mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya Amerika'da Genel Kabul Gören Muhasebe Prensiplerine göre hazırlanan mali tablolara dönüştürülmesi,
 • Mali işler fonksiyonunun etkinliği, dönem sonu kapama işlemleri ve raporlama,
 • Yabancı yatırımcının istediği muhasebe politika ve prosedürleri ile gösterim standartlarına uygun bir şekilde yönetim raporlamasının yapılması,
 • Birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında muhasebe, mali işler ve raporlama destek hizmetleri,
 • Yabancı yatırımcının istekleri doğrultusunda yeni şirketin muhasebe klavuzunun hazırlanması
 • Yabancı yatırımcının hesap planı ile alınan şirketin hesapl planlarının uyumlu hale getirilmesi

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Şirket Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Sonrası Entegrasyon Hizmetleri aşağıda belirtilen konularda sizlere destek sunmaktadır: 

 • Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Sonrası Muhasebe, Mali İşler ve Raporlama Desteğinin Sağlanması
 • Mali İşler Fonksiyonunun Yapılandırılması
 • Yönetim Raporlaması 
 • UFRS Çevrim
 • Muhasebe Klavuzu
 • Etik ve Uyum Programları

 

PAYLAŞ