Yurtdışı İrtikap Önleme Kanunu (FEPA): Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu’ndaki (FCPA) Boşluğu Kapayacak Kanun - Ağustos 2019

Yabancı bir ülkede rüşvet vermeye zorlanan bir Amerika şirketi şu anda sadece “Size rüşvet veremem çünkü bu yasadışı ve tutuklanabilirim” diyor. Yurtdışı İrtikap Önleme Kanunu bu cümleye şunu ekleyecek “Siz de tutuklanabilirsiniz”.

2 Ağustos 2019 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne Yurtdışı İrtikap Önleme Kanunu (FEPA) sunuldu. Helsinki Komisyonu’nun desteğiyle geliştirilen bu kanun, yabancı kamu görevlilerinin rüşvet verilmesine ilişkin zorlama faaliyetlerini yasa dışı hale getiriyor. Bu kanun ile Adalet Bakanlığı, görevini yerine getirirken rüşvet alan, rüşvet karşılığında görevini ihmal eden veya kanunları ihlal eden kamu görevlilerini suçlayabilecek. ABD kanunlarına göre şu anda sadece ABD sınırları dışında rüşvet ödeme veya teklif etme yasa dışı olarak kabul ediliyor.

Ulus ötesi kleptokratların dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğu bilinen bir gerçek. Bu kişi ve yapılar, uluslararası ve kendi ülkelerindeki hukukun üstünlüğünü zayıflatıyorlar ve nüfuzlarını kötüye kullanarak veya yolsuzluk yoluyla elit çevreleri ve güç odaklarını ele geçiriyorlar. Bu mevzuatın ABD'ye zarar veren ulus ötesi kleptokrasi[1] problemini hedef alacağı görülüyor.

FEPA, yabancı kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen her türlü irtikap suçlarını cezalandıracak. Tasarı, FCPA’nın tamamlayıcı bir parçası olarak yurt dışındaki rüşvet faaliyetlerinin tümünün cezalandırılmasına olanak sağlayacak.

Yurtdışı İrtikap Önleme Kanunu aynı zamanda ABD yasalarını uluslararası en iyi uygulamalarla aynı çizgiye getiriyor. Yabancı rüşvetle mücadelede kilit bir uluslararası mekanizma olan ve Rüşvetle Mücadele Sözleşmesini hayata geçiren Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yakın tarihli bir raporunda ulus ötesi irtikap suçlarının cezalandırılmasının önemine vurgu yapmıştı. Buna ek olarak, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İsviçre gibi ülkeler hali hazırda yabancı irtikap suçunu yasa dışı ilan etmiş durumdadır.


[1] Kleptokrasi, kişisel servetlerini ve siyasi güçlerini genişletmek amacıyla kendi topraklarındaki insanları ve doğal kaynakları kullanmak için güçlerini kullanan, yozlaşmış liderleri (kleptokratlar) olan bir rejimdir / yönetim şeklidir.

PAYLAŞ