COVID-19

COVID-19 Salgınının Yarattığı Finansal Etkiyi Doğru Yönetebiliyor musunuz?

COVID-19 Salgınının Yarattığı Finansal Etkiyi Doğru Yönetebiliyor musunuz?

Şirketlerin hayatta kalmasını zorlaştıracak iki önemli sebep vardır: Kar edememe ve yeterli nakdin bulunmaması. Şirketi iyi yönetmenin anahtarı bu iki unsuru her zaman yeterli seviyede tutmaktır.
Koronavirüs Salgını ve Kurumsal Sürdürülebilirlik

Koronavirüs Salgını ve Kurumsal Sürdürülebilirlik

Koronavirüs salgını, tıpkı doğal afetler, genel grevler, ablukalar, ambargolar, büyük ekonomik krizler, yangınlar gibi sayısız türde ve çok değişik şekillerde ortaya çıkan, rutin toplum düzeninin bozulmasına sebep olan bir olgudur. Birçok belirsizliğin bütün dünyayı aynı anda etkisi...
COVID-19 Salgınının İş Etiği ile İlgili Düşündürdükleri

COVID-19 Salgınının İş Etiği ile İlgili Düşündürdükleri


Dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden COVID-19 pandemisi, iş ve sosyal hayatımızı derinden etkiliyor ve daha uzun bir süre etkileyeceğe benziyor. Bu krizin etik ve uyum dünyasını etkilememesi düşünülebilir mi?
COVID-19 Sürecinde Risk Yönetimi ve İç Kontroller

COVID-19 Sürecinde Risk Yönetimi ve İç Kontroller

COVID-19'un yarattığı kriz ne kadar sarsıcı olursa olsun, denge ve denetleme sisteminden taviz vermemeli. Aksi taktirde en az krizin etkisi kadar kriz içinde yaratılan yeni problemler de şirketi etkileyebilir. Bu dengede risk yönetimi ve iç kontroller kritik bir öneme sahip.
Koronavirüs Günlerinde “Uzaktan Çalışma”

Koronavirüs Günlerinde “Uzaktan Çalışma”

Ocak 2020 tarihinde başlayan ve kısa sürede dünya çapında yayılan korona virüsü (COVID-19), insan sağlığında yarattığı etki gibi iş ve sosyal yaşantımızda da etki yaratmaya devam ediyor. Uzaktan çalışma yöntemide bu dönemde alınan ...
COVID-19: Yönetim Kurullarının Alacağı Önlemler ve Kurumsal Yönetim Açısından Düşündürdükleri

COVID-19: Yönetim Kurullarının Alacağı Önlemler ve Kurumsal Yönetim Açısından Düşündürdükleri

Bir salgının ortasında şirket yönetmek çoğu yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için daha önce karşılaşılmamış bir durum ve eşi görülmemiş bir zorluk olsa gerek.
COVID-19 salgını...
COVID-19 Döneminin Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Geride Kalan Şirketler Üzerindeki Etkisi

COVID-19 Döneminin Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Geride Kalan Şirketler Üzerindeki Etkisi

2019’un sonlarında Çin’de ve kısa bir sürede 100’den fazla ülkede görülmesiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından (WHO) tarafından pandemi ilan edilen koronavirüsün etkileri ve yıkımı devam ediyor. Bireyler, kurumlar ve ülke...
COVID-19 Döneminde İç Kontrollerin Artan Önemi

COVID-19 Döneminde İç Kontrollerin Artan Önemi

Şirket hedefleri ile uyumlu, etkin ve verimli çalışan ve sürekli izlenebilir şekilde tasarlanmış bir iç kontrol sistemi, şirketlerin kriz dönemlerinde sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesine büyük katkı sağlar. Şirketlerin şu günlerde en önemli gündemi pandemi.
PAYLAŞ